28 ม.ค.64 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ออกมากล่าวหารัฐบาลล้มเหลว ผลักภาระให้ชาวบ้านกรณีเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่า

 

โฆษกพรรคเพื่อไทยควรทำการบ้านให้ดีก่อนที่จะแสดงความคิดเห็น หรือวิจารณ์รัฐบาล ไม่ใช่สักแต่จะโหนกระแสสังคม โดยไม่ได้ดูข้อเท็จจริงว่า ปัญหาเกิดจากอะไร ไม่ใช่เกิดจากฐานข้อมูล ในทางตรงกันข้ามตั้งแต่ปี 2563 มีระบบเชื่อมฐานข้อมูลเรียกว่าระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมระหว่างกรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะนำข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน (Big Data) มาตรวจสอบว่าเป็นผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือคนพิการ กับฐานข้อมูลผู้รับบำนาญ หรือบำนาญพิเศษ เพื่อตรวจสอบได้ว่ารับเงินซ้ำซ้อนกันหรือไม่ จึงได้พบกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และเมื่อพบปัญหาแล้ว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะมีแนวทางให้มีการแก้ไขระเบียบต่างๆ ว่าจะจ่ายเงินคนให้ได้สิทธิทั้งหมดที่ควรจะได้อย่างไร ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังดูแลกรณีทีเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ และไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก แต่โฆษกพรรคเพื่อไทยกลับไปฟื้นฝอย งมตะเข็บเก่ามารื้อใหม่ รีบร้อนนำประเด็นนี้ไปบิดเบือน เพื่อประโยชน์ทางการเมือง หวังดิสเครดิตรัฐบาล

 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า รัฐบาลดูแลสวัสดิการสังคมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม และในช่วงวิกฤติโควิด ก็ได้ออกมาตรการออกมาเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชน และเสริมสภาพคล่อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน โครงการคนละครึ่ง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มรายได้ของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย โดยมีกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 15 ล้านคน และยังมีมาตรการช็อปดีมีคืน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้และกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ รัฐบาลไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

“การบิดเบือนข้อมูล สะท้อนมาตรฐานในการแสดงความคิดเห็นของโฆษกพรรคเพื่อไทย สะท้อนภาพการทำหน้าที่ฝ่ายค้านของพรรคเพื่อไทย จึงเป็นห่วงว่า การทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะนำข้อมูลแบบยกเมฆมาในเวทีของสภาทำให้สภาฯ เสื่อมเสียหรือไม่ จึงอยากขอให้พี่น้องประชาชนเฝ้าติดตามจับตา” น.ส.ทิพานัน กล่าว