ข่าวล่าสุด

26 มกราคม 2021

สปสช.เปิดจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 ก.พ.นี้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย พัฒนา “ระบบการจองและนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รูปแบบใหม่” โดยจัดให้มีช่องทางลงทะเบียนจองสิทธิและนัดฉีดวัคซีนล่วงหน้าที่หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทอง หรือลงทะเบียนผ่าน Health Wallet (กระเป๋าสุขภาพ) บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม

 

เปิดให้จองสิทธิและนัดฉีดล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564
**กรณีหญิงมีครรภ์รับการฉีดได้ตลอดทั้งปี

 

เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564

 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่

1. หญิงมีครรภ์ แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อมีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่
– โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
– โรคหืด
– โรคหัวใจ
– โรคหลอดเลือดสมอง
– โรคไตวาย
– โรคผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด
– โรคเบาหวาน
4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
7. โรคอ้วน มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nhso.go.th/FrontEnd/NewsInformationDetail.aspx?newsid=Mjk5MQ== และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือโทร. 1330

 

 

ที่มา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ