ข่าวพื้นที่

22 พฤศจิกายน 2019

กทม. ฝั่งธน เขตจอมทอง นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

สำนักงานเขตจอมทองจะเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชุมชนผาสุก แขวงจอมทอง