TOP

21 พฤศจิกายน 2019

อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ

ทีมงานให้อ้นดูแลเข้าอำนวยความสะดวกการจราจรและให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนน ในเขตจอมทอง