ข่าวพื้นที่

20 มกราคม 2021

ส่งมอบ “ถุงของขวัญวันเด็ก” กว่า 7,500 คน

ส่งแล้วเรียบร้อยของขวัญวันเด็ก กว่า 7,500 ถุง ที่ลงทะเบียนรับทาง online
 
การให้ของขวัญเด็กๆ ถือเป็นกำลังใจ เป็นการเห็นคุณค่าและความสำคัญของเด็กที่เป็นอนาคตของชาติ
 
อ้นขอส่งความปรารถนาดีผ่านของขวัญวันเด็กไปนะคะ มีสิ่งใดที่อ้นพอจะช่วยเหลือได้ ตามกำลังที่มี ทีมงาน #ให้อ้นดูแล พร้อมเดินหน้าทำทันทีค่ะ