#ให้อ้นดูแล

20 พฤศจิกายน 2019

ฉีดยุงโครงการ Life Bangkok Boulevard ซอยพระรามสอง 30 เขตจอมทอง

ทีมงาน ให้อ้นดูแล เข้าบริการฉีดยุงตามคำร้องขอ ให้กับพี่น้องในหมู่บ้าน Life Bangkok Boulevard ซอยพระราม2 30

การฉีดยุงเป็นเพียงวิธีหนึ่งในการป้องกันการแพร่พันธ์ของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค แต่ยังไงก็ต้องช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ เช่น ทำลายแหล่งน้ำขัง ด้วยนะคะ