Good News

16 มกราคม 2021

ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

ข้อมูลวัคซีนของ 4 บริษัท ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แก่

 

1. บริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) ที่ร่วมมือกับไบโอเอ็นเทค (BioNTech)

บุคคลทั่วไป

อาการที่พบ : อ่อนล้า ปวดหัว ปวดเมื่อยและเป็นไข้

ผู้ที่มีอาการแพ้

อาการที่พบ : ผื่นขึ้นตามร่างกาย อาเจียน หน้าบวม ไปจนถึงหายใจติดขัด

 

2. บริษัทโมเดอร์นา (Moderna)

บุคคลทั่วไป

อาการที่พบ : อ่อนล้า ปวดหัว ปวดเมื่อยและเป็นไข้

ผู้ที่มีอาการแพ้

อาการที่พบ : ผื่นขึ้นตามร่างกาย อาเจียน หน้าบวม ไปจนถึงหายใจติดขัด

 

3. บริษัทแอสตราเซเนกา (AstraZeneca)

บุคคลทั่วไป

อาการที่พบ : อ่อนล้า ปวดหัว ปวดเมื่อยและเป็นไข้

ผู้ที่มีอาการแพ้

อาการที่พบ : ผื่นขึ้นตามร่างกาย อาเจียน หน้าบวม ไปจนถึงหายใจติดขัด

 

4. บริษัทชิโนแวค (Sinavac)

บุคคลทั่วไป

อาการที่พบ : อ่อนล้า ปวดหัว ปวดเมื่อยและเป็นไข้

ผู้ที่มีอาการแพ้

อาการที่พบ : ยังไม่มีข้อมูล เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนทดสอบไม่แล้วเสร็จ

 

▶ โดยผลข้างเคียงของผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 เบื้องต้นจะคล้ายกับการได้รับวัคซีนอื่นๆ คือ อ่อนล้า ปวดหัว ปวดเมื่อยและเป็นไข้

 

▶ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานด้านสาธารณสุขของหลายประเทศเริ่มออกมาเตือนว่า ผู้ที่มีประวัติแพ้ยาหรือแพ้อาหารมาก่อน อาจมีแนวโน้มที่จะแพ้วัคซีนโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไป และควรต้องแจ้งประวัติแพ้ยาหรืออาหารให้แพทย์ได้ทราบก่อนได้รับวัคซีนโควิด-19

 

▶ อาการแพ้ของผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ทำให้หน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐฯ แนะนำว่า ผู้ที่มีอาการแพ้หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ไม่ควรรับวัคซีนเข็มที่ 2 ซึ่งจำเป็นต้องฉีดตามไปในอีก 2-4 สัปดาห์ แล้วแต่ชนิดของวัคซีน พร้อมทั้งตั้งข้อสันนิษฐานว่า อาจมีรายงานผู้มีอาการแพ้วัคซีนโควิด-19 มากกว่านี้ หากเริ่มการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

 

ที่มา : DW, CNBC, NBC, OBSERVER, ZEEBUSINESS, FIERCE Pharma