TOP

18 พฤศจิกายน 2019

ร่วมสนับสนุนกีฬาสี อปพร. ฝั่งธน

ร่วมสนับสนุนกีฬาสี อปพร. ฝั่งธน

อปพร. หรือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นบุคคลที่อ้นขอยกย่องในความเสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่เพียงแต่จะเสียสละเวลายังเสี่ยงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นด้วย

วันนี้ อ้น ได้เห็นความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และความสามัคคี ที่เกิดขึ้นระหว่างพี่ๆ น้องๆ อปพร. แล้วรู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างมาก

อ้นขอเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของพี่น้องอปพร. ให้ความสนุนสนานสามัคคีในวันนี้เป็นกำลังที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะ

ขอขอบคุณพี่น้องอปพร. ที่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชน ทุกท่านจากใจจริง