Good News

4 มกราคม 2021

ไทยพร้อมแล้ว! เดินหน้าผลิต”วัคซีนโควิด-19″

ไทยเริ่มผลิต “วัคซีนป้องกันโควิด-19” โดยบริษัท สยามไบโซเอนซ์ จำกัด ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ปัจจุบันอยู่ในขั้นการทดสอบการผลิตเพื่อให้ได้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานกลาง ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับโรงงานผลิตทั่วโลก โดยผลิตรอบแรกไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และกำลังดำเนินการผลิตรอบที่ 2 มีกำลังผลิตประมาณ 200 ล้านโดสต่อปีหรือเดือนละ 15- 20 ล้านโดส

 

ทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพื่อคนไทย ได้ตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนให้คนไทยโดยรัฐ ฟรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากร หรือประมาณ 70 ล้านโดส

 

ประเทศไทยจึงได้ทำสัญญาจองซื้อวัคซีนล่วงหน้าจำนวน 26 ล้านโดสกับบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบได้ภายในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ และอีกร้อยละ 30 อยู่ระหว่างการเจรจากับ COVAX Facility และบริษัทอื่นๆ เช่น ไฟเซอร์, โมเดอร์นา, บริษัทจากประเทศจีน หรืออาจขอซื้อเพิ่มจากแอสตร้าเซนเนก้า เพื่อให้ได้วัคซีนตามเป้าหมาย ซึ่งประเทศไทยไม่ได้มีการเจาะจงว่าจะทำความร่วมมือเฉพาะกับผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเท่านั้น

 

นอกจากนี้ ยังมีข่าวดีว่าจะได้รับวัคซีนจากบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน 2 ล้านโดส ปลายเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ 200,000 โดส ปลายเดือนมีนาคม 800,000 โดส และปลายเดือนเมษายนอีก 1 ล้านโดส

 

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกล็อตที่จะออกสู่ท้องตลาดต้องได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งไทยมีกลไกการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ผ่านกระบวนการที่ยืนยันว่ามีมาตรฐานเพียงพอ ให้เกิดความมั่นใจว่าให้คนไทยได้วัคซีนเร็ว และปลอดภัย โดยวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่ไทยจองซื้อนั้นได้รับอนุมัติทะเบียนให้ใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินจากหน่วยงานควบคุมกำกับของอังกฤษแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

 

เมื่อได้รับวัคซีนมาแล้ว จะดำเนินการตามหลักการบริหารจัดการวัคซีน มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธีการในการให้วัคซีน การเตรียมสถานบริการ การควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

 

ทั้งนี้ ไม่ได้มีการปิดกั้นภาคเอกชนในการนำเข้าวัคซีนมาจำหน่ายในประเทศ โดยทำตามกระบวนการที่จะต้องได้รับการอนุมัติจาก อย. เพื่อเป็นการประกันว่าวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/151982/