การแก้ไขปัญหา

30 ธันวาคม 2020

ประสานงานขอให้ขุดลอกท่อ เพราะน้ำล้นท่อออกมา #เอกชัย34แยก4

#ให้อ้นดูแล จอมทอง-ธนบุรี
 
ประชาชนซอย #เอกชัย34แยก4 ขอให้ขุดลอกท่อ เพราะน้ำล้นท่อออกมา
 
อ้นจึงเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาขุดลอกท่อบริเวณดังกล่าว
 
เรื่องปัญหาท่อตันในชุมชน เป็นปัญหาระดับชุมชน แต่เมื่อใดที่หลายๆชุมชน เป็นคล้ายกันก็จะนำไปสู่ปัญหาน้ำท่วมระดับชาติได้ค่ะ เราต้องช่วยกันก่อนทิ้งขยะนะคะ