"อ้น ทิพานัน ศิริชนะ"

ลูกจ้างควรรู้! สิทธิประโยชน์ กรณีว่างงาน
ทีมงาน #ให้อ้นดูแล #เยี่ยมเยียนพี่น้อง
#เยี่ยมเยียน พี่น้องเพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ
#ให้อ้นดูแล #เยี่ยมเยียน พี่น้อง #เขตจอมทอง #เขตธนบุรี
ทีมงาน #ให้อ้นดูแล #เยี่ยมเยียนพี่น้อง
#ให้อ้นดูแล พี่น้อง #จอมทอง #ธนบุรี สม่ำเสมอ
ยังให้ทีมดูแลชุมชนต่อเนื่อง ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสิ่งสำคัญ #ให้อ้นดูแล
#พบปะพูดคุย & #เยี่ยมเยียน
อ้น #ทิพานัน ศิริชนะ มอบให้ทีมงาน #ให้อ้นดูแล #เยี่ยมเยียน และพบปะพูดคุย
#เยี่ยมเยียนพี่น้อง #จอมทอง #ธนบุรี
ทีมงาน #ให้อ้นดูแล #ทิพานัน ศิริชนะ #เยี่ยมเยียนพี่น้อง
#ทิพานัน ศิริชนะ #เราไม่เคยลืมกัน
อ้น #ทิพานัน ศิริชนะ ห่วงใยพี่น้องเสมอ จึงมา #เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียนพี่น้องเขตจอมทอง-ธนบุรี

ข่าวล่าสุด

Good News

INFOGRAPHICดูทั้งหมด

วิดีโอน่าสนใจ